skip to Main Content
Bent Kandberg, Direktør, LEA.

Generationsskifte i et af Danmarks største ejendomsadministrationsselskaber

Kategori: Nyheder

LEA Ejendomspartner har i de seneste år haft en markant vækst, og ved indgangen til 2017 har selskabet en position som Danmarks 6. største administrationsselskab. Direktør, Bent Kandborg Kristensen, planlægger nu sin pensionering og er klar til at give stafetten videre.

”Da jeg overtog posten som administrerende direktør i LEA Ejendomspartner og i datterselskabet Promana, satte jeg mig to essentielle mål. For det første ville jeg sikre en stabil, kontrolleret vækst i et konkurrencepræget marked. For det andet, og det er måske den vigtigste faktor, var det mit klare mål, at væksten sker gennem tilfredse og kompetente medarbejdere. Begge mål er nået, og nu er det derfor tid til at lade nye kræfter komme til,” siger afgående direktør, Bent Kristensen og fortsætter: ”Så spiller det naturligvis også meget ind, at jeg er i pensionsalderen, og at min hustru er gået på pension. Det giver et naturligt ønske om at have mere tid til familien og børnebørnene.”

”Markedet for ejendomsadministratorer har været præget af en stigende efterspørgsel efter administratorer. Vi har i LEA og Promana været heldige med at tiltrække nye og fastholde eksisterende medarbejdere, og det har stor betydning for vores kunder, som er glade for en fast tilknyttet administrator/rådgiver. Jeg er stolt over, at vi i de sidste fem år stort set ikke har kendt til opsigelser – det er for mig et succeskriterium, der betyder noget i en branche med stor udskiftning,” siger Bent Kristensen.

Bent Kristensen fortsætter i virksomheden, blandt andet med at fastholde og udvikle de tætte kunderelationer, han har været med til at opbygge.

Ny direktør søges

Poul Erik Bech, bestyrelsesformand for LEA Ejendomspartner, fortæller, at den kommende direktør skal fastholde den positive udvikling, sikre en innovativ ejendomsadministration og udbygge virksomhedens position i Danmark.

”Vores ambitioner er fortsat høje for de kommende år, hvor vi ønsker at skabe Danmarks største uafhængige ejendomsadministration. Det er vores klare opfattelse, at der i markedet er et behov for at skabe en stærk virksomhed, der administrerer for tredjemand og ikke primært for ejerne selv,” siger Poul Erik Bech.

”Vi søger derfor en ny administrerende direktør og gerne partner, der fortsat vil komme til at spille en stærk og markant rolle i organisationen, og vi lægger derfor vægt på, at personen har ambitioner om at fastholde den gode medarbejderkultur i LEA samtidigt med, at vedkommende kan gå i front og sikre et fortsat højt fagligt niveau og den løbende udvikling af LEA,” siger Poul Erik Bech.

Vi bruger cookies for at sikre den bedste oplevelse.

Back To Top