skip to Main Content
Andelsboligforening
Andelsboligforening
Som andelsboligforening er man nødt til at tænke langsigtet. LEA Ejendomspartner er med til at sikre jeres forening en stærk økonomi såvel som håndtering af nye eller uforudsete projekter, så andelsboligforeningen fortsat er et attraktivt sted at bo.

LEA Ejendomspartner sørger for at hverdagen som andelsboligforening er let og gnidningsfri. Det gør vi både ved at have en effektiv administration i hverdagen samt en række muligheder for at bistå jer, hvis der eksempelvis skal opsættes altaner, hvis tagetagen skal udnyttes eller hvis der opstår en forsikringssag.

Vi står for al daglig administration – fra opkrævninger, generalforsamling, budget, juridiske spørgsmål, til kontakt med beboere og myndigheder, og vi håndterer naturligvis alt vedrørende årsregnskabet. Desuden er vi med fire kontorer over hele landet altid tæt på jeres forening – og deltager derfor på bestyrelsesmøder, generalforsamlinger eller hvis en akut situation skulle opstå.

Derudover kan vi også bistå foreningen ved renoverings- eller byggeprojekter, behandling af forsikringsskader eller juridisk bistand til foreningens bestyrelse eller medlemmer. Vi kan desuden formidle kontakt til attraktive løsninger hos både viceværter, forsikringsselskaber, snerydning, mv.

Vi er jeres faste ejendomspartner, og vores mål er at gøre hverdagen enkel for jeres forening.

Sådan administrerer vi jeres forening:

 • Fast opkrævning af alle ydelser hos andelshavere og evt. lejere
 • Effektiv rykkerprocedure
 • Bogføring, betalinger, regnskab – klargøres til revisor
 • Indkaldelse, afholdelse og referat af generalforsamlinger
 • Udarbejdelse af budget
 • Udarbejdelse af lejekontrakter
 • Administration af evt. lønninger
 • Årlig afregning af forbrugsregnskaber
 • Løbende mundtlig juridisk og økonomisk rådgivning til bestyrelsen
 • Løbende rapportering til bestyrelsen
 • Online overblik over foreningens økonomi, beboere og dokumenter gennem Mit LEA

Et udpluk af vores andre services:

 • Behandling af forsikringsskader
 • Assistance ved handler
 • Juridisk bistand til foreningens bestyrelse eller medlemmer
 • Byggesagsadministration
 • Håndtering af renoverings- eller byggeprojekter gennem vores datterselskab, Promana Bygningsrådgivning
 • Assistance ifm. refinansiering eller omlægning af lån
 • Favorable aftaler hos viceværter, snerydning, forsikringsaftaler, mv.

MIT LEA

Få det fulde overblik over dine ejendomme med Mit LEA

Er det tid til at skifte administrator?

Vi er klar til at blive din ejendomspartner. Og det er lettere at skifte administrator, end du tror, da vi sørger for alt det praktiske.

Back To Top