skip to Main Content
LEA er din ejendomspartner inden for ejer- og andelsboligforeninger, udlejningsejendomme og grundejerforeninger. Vores ypperste formål er, at gøre det nemt for dig at eje, drive og skabe værdi for din ejendom.

Totalhåndtering af ejendomme

LEA Ejendomspartner og EDC Poul Erik Bech-koncernen er gearede til at tilbyde en totaladministration omfattende både den traditionelle ejendomsadministration samt tilhørende ydelser såsom udlejning af såvel erhverv som bolig, projektrelaterede opgaver, ejendomsanalyse m.m. Koncernens indgangsvinkel til opgaveløsning af enhver art er, at vi skal være proaktive i vores adfærd med henblik på at være værdiskabende for vores kunder.

Historie

LEA Ejendomspartners historie går tilbage til 1978. EDC Poul Erik Bech blev etableret i dette år og fra første færd var ejendomsadministration en del af forretningen. Denne del blev senere udskilt i et nyt selskab, som således blev til LEA Ejendomspartner.

LEA Ejendomspartner har i dag hovedsæde i Herlev med afdelinger i både Næstved, Odense og Kolding og beskæftiger ca. 50 fuldtidsmedarbejdere. Virksomheden har et stærkt kapitalgrundlag, erfarne medarbejdere, lav udskiftning af medarbejdere i forhold til branchen, og opretholder et højt serviceniveau, der bidrager til virksomhedens fortsatte vækst gennem fastholdelse af eksisterende kunder samt tilgang af nye.

total_håndtering

Ejerskabsstruktur

LEA Ejendomspartner A/S er 100% ejet af Poul Erik Bech og familie.

Der er i EDC Poul Erik Bech i 2015 gennemført et generationsskifte for at fremtidssikre virksomheden og de mange arbejdspladser. 60% af koncernen er blevet overdraget til en nyoprettet almennyttig fond ved navn Poul Erik Bech Fonden, mens Poul Erik Bech og familie fortsat ejer 40% og kontrollerer virksomheden.

De midler som fonden får tilført via mæglervirksomhedens overskud går til at støtte almennyttige aktiviteter og humanitært arbejde, fortrinsvis til børn, handicappede og flygtninge. Desuden til nuværende og tidligere medarbejdere i virksomheden, kunstnere samt til fremme af bygningskulturarven fortrinsvis i Poul Erik Bechs hjemby Varde.

Vores ejerskabsstruktur af hele værdikæden er en garanti for at vi som leverandør og sparringspartner:

  • Er i stand til at levere alle ydelser i værdikæden.
  • Har elimineret risikoen for interessekonflikter ved servicering af vores kunder
  • Er uafhængige af andre interesser og kan fokusere 100% på vores kunders behov og ønsker
  • Har fremtidssikret vores virksomhed og kan tjene som leverandør og sparringspartner på lang sigt
Back To Top