skip to Main Content
Drift og vedligeholdelse
Drift og vedligeholdelse
Bygningsvedligeholdelse er essentielt for at have styr på fremtidige budgetter og muligheder. Gennem vores datterselskab, Promana, sikrer vi en struktureret proces, så I undgår uventede udgifter.

I en travl hverdag kan det være svært at holde en drift- og vedligeholdelsesplan opdateret, og samtidigt kræver det en byggeteknisk indsigt, hvis man skal kunne prioritere de forskellige indsatser rigtigt. Gennem vores datterselskab, Promana Bygningsrådgivning, tilbyder vi en grundig gennemgang af ejendommen, hvor vi identificerer eventuelle skader, mislighold, alment slid, vedligeholdelsesefterslæb og potentielle nye projekter, der kan forbedre ejendommens stand. En bygningsgennemgang inkluderer også bygningsdele, som ikke er synlige eller alment tilgængelige, men som kan medføre store skader, hvis disse ikke vedligeholdes korrekt.

Resultatet af bygningsgennemgangen er en komplet drift- og vedligeholdelsesplan, hvor indsatserne er prioriteret for jer samt et budgetestimat for de enkelte indsatser. Promana kan ligeledes tilføre ejendommen en ny energimærkning, hvis Som administrator tager vi disse budgetter med, når årsrapporten skal færdiggøres, og vi sørger for, at vedligeholdelsesprojekterne indregnes i ejendomsværdien, hvis en privat valuar danner grundlag for jeres værdiansættelse.

Det er desuden ikke kun ældre ejendomme, som har behov for en drift- og vedligeholdelsesplan; nye ejendomme bliver også afleveret med vejledninger, som er vigtige at overholde, hvis ejendommen ikke skal forfalde, ligesom fx tagrender, brønde, vinduer, mv. løbende skal vedligeholdes. Med andre ord skal alle ejendomme vedligeholdes proaktivt, for at sikre en velfungerende ejendom i fremtiden.

Få hjælp til drift og vedligeholdelse af jeres ejendom

Et tilbud på en vedligeholdelsesplan fra Promana er gratis og uforpligtende.

Back To Top