skip to Main Content
Valuarvurdering
Valuarvurdering
Priserne på ejendomsmarkedet går op og ned. Med en professionel valuarvurdering sikrer I en værdiansættelse af jeres ejendom, som reflekterer den aktuelle markedssituation.

LEA Ejendomspartner tilbyder professionelle valuarvurderinger gennem vores samarbejdspartner, EDC Erhverv Poul Erik Bech, som med 17 erhvervscentre og 9 vurderingsteams kan bistå med specialistviden og kendskab til de lokale markedsforhold.

Hvad er en valuarvurdering?
En valuarvurdering giver et aktuelt billede af andelshavernes reelle formue, da andelskronen fastsættes til egentlig markedsværdi. Valuarvurderingen er baseret på en gennemgang af ejendommens udgifter og indtægter samt en grundig besigtigelse af ejendommen både ud- og indvendigt. Desuden indgår referenceejendomme som en del af at sætte en aktuel værdiansættelse af ejendommen.

Valuaren er en ejendomsmægler, som er specielt uddannet til at foretage vurderinger af fast ejendom, og herunder også af andelsboligejendomme. Vi vurderer naturligvis efter de senest vedtagne vurderingsprincipper fra 2018. EDC Erhverv Poul Erik Bech er desuden certificeret af Royal Insitution of Chartered Surveyors (RICS), som betyder, at vores valuarer forpligtiger sig til at levere det højest tænkelige, faglige niveau, tilknyttet meget stærke krav om etik og moral i udfærdigelsen af vurderinger.

Såfremt man benytter sig af en valuarvurdering til fastsættelse af ejendommens værdi, skal man være opmærksom på, at vurderingen kun gælder i 18 måneder. Dette er lovbestemt. Ved at aftale løbende vurdering af foreningens ejendom, f.eks. hvert år, kan andelsboligforeningen opnå en rabat på vurderingshonoraret.

Vi foretager valuarvurderinger af såvel andelsboligejendomme, boligejendomme, erhvervsejendomme, grunde, specialejendomme og ejendomsporteføljer.

Vi anbefaler, at du altid får en seriøs og fagligt kvalificeret vurdering:

 • i forbindelse med køb eller salg af fast ejendom
 • til årsregnskabet for virksomheden
 • ved belåning af ejendommen
 • hvis ejendommen skal eksproprieres
 • som beslutningsgrundlag for en investering i fast ejendom
 • ved ændret anvendelse
 • ved generationsskifte, fusioner og familieoverdragelser
 • til andelsboligforeningens årsregnskab
 • til at kontrollere den offentlige ejendomsværdi for eventuelt at kunne opnå nedsat ejendomsskat og dækningsafgifter
 • ved internationale vurderinger
 • ved kommerciel due diligence

Vores vurderingsrapporter er med til at sikre revisorer, advokater, banker og virksomheder indblik i de forhold, der ligger til grund for ejendommens værdi.

Vi følger kontinuerligt med i udviklingen på markedet og foretager flere end 500 vurderinger årligt – så vores erfaringsgrundlag er stort.

Udgangspunktet for en vurdering fra EDC Erhverv er, at den skal være aktuel og troværdig, så du altid får viden om den reelle værdi af din ejendom. Værdien af en ejendom er i særlig grad afhængig af beliggenhed, ejendomstype og lejersammensætning – og sidst, men ikke mindst, ejendommens potentiale på kort og langt sigt.

Offentlig vurdering vs. valuarvurdering

Er man en andelsboligforening, er der flere argumenter for at vælge en valuarvurdering, men et af de væsentligste er, at en valuarvurdering ser på flere faktorer end den offentlige vurdering og dermed giver et mere aktuelt og retvisende billede af andelshavernes reelle ejendomsværdi, på samme vilkår som det frie marked for boligejendomme.

De offentlige ejendomsvurderinger er derimod fastsat på grundlag af indberettede handelstal, som herefter behandles matematisk uden besigtigelse af ejendommen. I andelsforeninger, der benytter den offentlige vurdering, vil ejendomsværdien således være uændret frem til næste offentlige vurdering, der tidligst bliver i 2020. Det betyder, at andelskronen typisk vil være fastfrosset.

De foreninger, der er værdiansat af en professionel valuar, vil ikke mærke nogen forskel når de nye offentlige vurderinger kommer, da den offentlige vurdering ikke indgår som et parameter i værdiansættelsen.

Kontakt din administrator, hvis du har spørgsmål til værdiansættelse af jeres ejendomme. LEA Ejendomspartner kan, i samarbejde med EDC Erhverv Poul Erik Bech, tilbyde valuarvurderinger på favorable vilkår.

EDC Erhverv Poul Erik Bech er RICS-certificeret. Det er din garanti for en uvildig vurdering af den højeste, faglige kvalitet.
RICS-logo (1)
Back To Top