skip to Main Content
Lars Ismiris

LEA Ejendomspartner leverer fornuftigt resultat

LEA er ejendomspartner inden for ejer-, andelsboligforeninger og udlejningsejendomme og har de senere år gennemgået en transformation for at komme endnu tættere på kunderne og resten af EDC Poul Erik Bech-koncernen. Det har styrket virksomheden, som for 2022 leverer en omsætning på 46,84 mio. kr. og et årsresultat på 2,44 mio. kr.

LEA Ejendomspartners hovedaktivitet er ejendomsadministration samt drift og vedligeholdelse af ejendomme med administration af investerings- og udlejningsejendomme, andelsboliger og ejerforeninger og tilbyder også rådgivning om renoveringsprojekter og lejeoptimering. Lars Ismiris, adm. direktør i LEA Ejendomspartner, siger:

“Vi er tilfredse med årsregnskabet og følger den planlagte udvikling. Nettoomsætningen var på 46,84 mio. kr. i 2022 mod 44,62 mio. kr. i 2021, og det ordinære resultat efter skat var 2,44 mio. kr. mod 0,64 mio. kr. i 2021. Vi har som en del af en langsigtet strategi arbejdet med at udvikle og styrke en række funktioner og områder betragteligt. Vi flyttede i 2021 fra Herlev til Bremerholm 31 i København K som et centralt led i en vækststrategi og komme endnu tættere på EDC Poul Erik Bech-koncernen og knytte os endnu tættere til koncernens værdikæde.”

Han fortsætter: “Vi har et rigtig godt fundament, og det er kun forstærket af, at vi kan trække på mange forskellige kompetencer, hvor vi nu sidder tættere på mere end 100 medarbejdere, heriblandt erhvervsmæglere, valuarer og specialister, hvilket har styrket os. Vi forsætter den planlagte udvikling og fokuserer på at uddanne nye administratorer og uddanner nye medarbejdere, herunder særligt praktikanter, som vi har i alle vores afdelinger. Vi ansætter typisk alle praktikanter efterfølgende, så vi tager ansvar for en af de store udfordringer i branchen – nemlig at uddanne kvalificerede medarbejdere.”

Følger forventet udvikling

Udover København har LEA Ejendomspartner også kontorer i Kolding, Odense og Næstved med mere end 60 medarbejdere. Lars Ismiris siger:

“De senere år har vi investeret i at udvikle og fremtidssikre virksomheden og har en strategi og et ønske om at stå endnu stærkere i fremtiden. Vi er en lokal virksomhed med en personlig tilgang til mindre ejere og investorer. Vi drager samtidigt nytte af at være en del af Danmarks største ejendomsmæglervirksomhed EDC Poul Erik Bech med 80 boligbutikker og 19 erhvervscentre med kontorer rundt i hele landet. Det giver os en nærhed og ikke mindst vigtigt lokalkendskab for vores medarbejdere, som betyder, at vi kan tilbyde potentielle medarbejdere at arbejde i hele landet og ikke kun i fx København og andre større byer.”

Om fremtiden siger han: “Vi forventer en fortsat positiv, organisk vækst i LEA Ejendomspartner i 2023. Det skal både ske ved at udvide samarbejdet med eksisterende kunder og etablere nye kundeforhold. Herudover arbejder vi videre med at styrke vores position gennem evt. fusioner med andre ejendomsadministrationsvirksomheder. Vi arbejder med at opgradere vores specialistfunktioner. På baggrund af vores fortsatte udvikling, forventer vi et positivt resultat for 2023, og vi forventer en virksomhed, hvor vi yderligere bliver styrket på kundeservice, kvalitet og effektivitet.”

Back To Top