skip to Main Content
Ejendomsvurdering
Jørgen Jørgensen

EDC Erhverv tilbyder uvildig og kompetent rådgivning

En vurdering fra EDC Erhverv giver dig et kvalificeret beslutningsgrundlag i relation til investering i fast ejendom. Har I en andelsforening kan EDC Erhverv således rådgive om, hvorvidt der er potentiale for hæve andelskronen.

Med venlig hilsen

Jørgen Jørgensen, Direktør hos EDC Erhverv Poul Erik Bech

Ejendomsvurdering
Jørgen Jørgensen

EDC Erhverv tilbyder uvildig og seriøs rådgivning

En vurdering fra EDC Erhverv giver dig et kvalificeret beslutningsgrundlag i relation til investering i fast ejendom. Har I en andelsforening kan EDC Erhverv således rådgive om, hvorvidt der er potentiale for hæve andelskronen.

Med venlig hilsen

Jørgen Jørgensen, Direktør hos EDC Erhverv Poul Erik Bech

Hvornår er en ejendomsvurdering relevant?

En uvildig vurdering fra en professionel erhvervsmægler er en sikkerhed for, at din ejendom er værdiansat korrekt i alle forhold.

Vi anbefaler, at du altid får en seriøs og fagligt kvalificeret vurdering:

Vores vurderingsrapporter er med til at sikre revisorer, advokater, banker og virksomheder indblik i de forhold, der ligger til grund for ejendommens værdi.

Vi følger kontinuerligt med i udviklingen på markedet og foretager mange vurderinger – så vores erfaringsgrundlag er stort.

Udgangspunktet for en vurdering fra EDC Erhverv er, at den skal være aktuel og troværdig, så du altid får viden om den reelle værdi af din ejendom. Værdien af en ejendom er i særlig grad afhængig af beliggenhed, ejendomstype og lejersammensætning – og sidst, men ikke mindst, ejendommens potentiale på kort og langt sigt.

Kontakt EDC Erhverv, og lad dem foretage en professionel vurdering af din ejendom.

Skal du bruge en valuarvurdering til andelsboligforening?

Priserne på ejendomsmarkedet er i heftig vækst i de større danske byer, hvilket øger potentialet for hæve andelskronen i rigtig mange andelsforeninger.

Offentlig vurdering vs. valuarvurdering

Der er flere argumenter for at vælge en valuarvurdering, men et af de væsentligste er, at en valuarvurdering ser på flere faktorer end den offentlige vurdering og dermed giver et mere aktuelt og retvisende billede af andelshavernes reelle formue.

I andelsforeninger, der benytter den offentlige vurdering, vil ejendomsværdien være uændret frem til næste offentlige vurdering, der tidligst bliver 2019/2020. Det betyder, at andelskronen typisk vil være fastfrosset de kommende år og ikke afspejler udviklingen på det øvrige ejendomsmarked, der for tiden er yderst gunstigt.

Hvad er en valuarvurdering?
En valuarvurdering giver et aktuelt billede af andelshavernes reelle formue, således andelskronen kan fastsættes til egentlig markedsværdi.

Markedsværdien, som fastsættes af en valuar, er således det reelle udtryk for ejendommens værdi. De offentlige ejendomsvurderinger er fastsat på grundlag af indberettede handelstal, som herefter behandles matematisk uden besigtigelse af ejendommen.

Valuarvurderingen er baseret på en gennemgang af ejendommens udgifter og indtægter samt en grundig besigtigelse af ejendommen både ud- og indvendig.

Valuaren er en ejendomsmægler, som er specielt uddannet til at foretage vurderinger af fast ejendom, og herunder også af andelsboligejendomme. Vi vurderer naturligvis efter de senest vedtagne vurderingsprincipper for andelsboligejendomme, således at foreningens ejendom får den helt rigtige markedsværdi.

Såfremt man benytter sig af en valuarvurdering til fastsættelse af ejendommens værdi, skal man være opmærksom på, at vurderingen kun gælder i 18 måneder. Dette er lovbestemt.

Ved at aftale løbende vurdering af foreningens ejendom, f.eks. hvert år, kan andelsboligforeningen opnå en rabat på vurderingshonoraret.

Kontakt EDC Erhverv for at få en uforpligtende snak om potentialet for jeres andelsforening. Ud fra relativt få oplysninger om foreningen kan EDC Erhverv give jer svar på, om en valuarvurdering vil være gavnlig for jer.

EDC Erhverv er RICS-certificeret og er forsikret. Det er din garanti for en uvildig vurdering og den højeste faglige kvalitet.
RICS-logo (1)
Back To Top