skip to Main Content
Lars Ismiris 290520 DSR EDC 135801

LEA Ejendomspartner ruster sig til fremtiden med flere specialister og investeringer

Ejendomsadministrationsselskabet LEA Ejendomspartner fortsætter udviklingen med en vækst på 7% på selve ejendomsadministrationen. 2019 har været et konsolideringsår år med fokus på de interne linjer og styrkelse af kvalitet og effektivitet.

Det seneste år har på mange måder været et konsolideringsår for LEA Ejendomspartner, selvom omsætningen i den del af forretningen har vækstet. I datterselskabet Promana, der yder byggerådgivning, har omsætningen dog været tilsvarende mindre, så koncernomsætningen samlet er uændret i forhold til 2018. Adm. direktør i LEA Ejendomspartner Lars Ismiris siger:

“I vores ejendomsadministration og byggerådgivningsvirksomhed har vi i 2019 haft samme omsætningsniveau som i 2018, men grundet en række investeringer i personale og ændringer i kundeforhold er resultatet faldet til et minus på 2.243 tkr. Udviklingen var forudset og omtalt i sidste års ledelsesberetning.”

“Vi har investeret ganske betydeligt i både IT og medarbejdere med specialkompetencer, og det forventer vi også vil fortsætte de kommende år. En ambitiøs satsning med at etablere en afdeling i Odense har også påvirket resultatet. Resultatet er en forventet konsekvens af denne strategi og ønsket om at stå endnu stærkere i fremtiden. Da vi er en del af EDC Poul Erik Bech koncernen giver det os nogle unikke muligheder for en langsigtet vækst- og investeringsstrategi for virksomheden, hvilket vi i fællesskab mener, skal til for at vinde på den lange bane.”

Medarbejderstaben er vokset fra 57 til 63 medarbejdere på landsplan og LEA Ejendomspartner vil ud over hovedstadsområdet fortsat have fokus på rekruttering til afdelingerne i København K, Næstved, Kolding og Odense. Et særligt indsatsområde har været praktikanter og trainees, hvor virksomheden og branchen har et særligt ansvar for at uddanne den nye generation af ejendomsadministratorer.

“2020 har allerede på mange måder været et meget specielt år med § 5.2 regulering og hele usikkerheden med COVID-19. Vi forventer at fortsætte vores transformation af virksomheden og fortsætte udviklingen af vores kompetencer og ydelser, så vi fremadrettet har en yderst bæredygtig og konkurrencedygtig virksomhed.”

Back To Top