skip to Main Content
Digital Kommunikation

Nye regler i lejeloven fremmer den digitale kommunikation

Fra 1. januar er der åbnet mulighed for, at vælge mellem almindelig eller digital post, når der skal kommunikeres mellem lejer og udlejer.

I LEA hilser vi udviklingen velkommen. Den digitale fremsendelse er meget hurtigere, samtidig med at der kan spares penge på porto. Det er dog ikke alle skrivelser til lejer, der kan afsendes elektronisk. Betalingspåkrav og ophævelser skal for eksempel fortsat sendes med almindelig post. Det samme gælder breve til lejere, der er fritaget for digital post.

LEA Ejendomspartner anbefaler, at der i lejekontrakten indføres en bestemmelse om den digitale kommunikation, der samtidig angiver hvilke mailadresser, der kan kommunikeres til. ”Vi anbefaler, at det samtidig anføres, at både lejer og udlejer er ansvarlig for hele tiden at holde den anden part orienteret om ændringer i kontaktoplysningerne” siger Tina Hansen, der er jurist og afdelingschef i LEA’s afdeling i København.

De nye regler giver endvidere mulighed for at aflevere ind- og udflytningsrapporter elektronisk. Det gælder også, når lejer er med til synet. Når lejeren deltager, kan der kvitteres digitalt på rapporterne.

Endelig kan oplysningerne i forbindelse med tilbudspligt nu også gøres tilgængelige på en digital platform.

Har du spørgsmål til ændringerne er du meget velkommen til at kontakte Tina Hansen på tha@lea.dk eller tlf. 58 58 71 96

Back To Top