skip to Main Content

Virksomheder og investorer har fået smag for Aalborg

Vinden blæser fortsat i en positiv retning på ejendomsmarkedet – og det gælder ikke mindst i Nordjyllands hovedstad, Aalborg, hvor efterspørgslen på særligt boligudlejningsejendomme eksploderer.

Både virksomheder og investorer har for alvor fået smag for Aalborg. Dette viser EDC Erhverv Poul Erik Bechs Køber-/Lejerkartotek, som pt. har 722 investorer og virksomheder som søger ejendomme i Aalborg. Den høje efterspørgsel kan forklares med store behov for placering af likvider, tidens rekordlave rente, kombineret med den nemmere adgang til finansiering.

Virksomhederne og investorernes interesse for Aalborg afspejler den også stigende befolkningstilvækst som forudsiges for kommunen. Aalborg kommune har pt. en vækst på 1500 indbyggere årligt og befolkningstilvæksten forventes at være positiv frem til ca. 2040 Herudover er Aalborg en af de størst voksende kommuner hvad angår tilvæksten af antal studerende – kun overgået af Odense. Netop væksten af studerende anser regionsdirektør Frank Jensen, som værende omdrejningspunktet for investorernes tiltagende interesse for Aalborg.

“Befolkningsvæksten er i høj grad drevet af studerende, og det er især væksten i den gruppe, der har gjort eksisterende udlejningsejendomme til attraktive investormål, ligesom også nybyggeri til privat udlejning er blevet populært,” forklarer han.

Boligudlejningsejendomme er meget populære

I EDC Erhverv Poul Erik Bechs landsdækkende Køberkartotek, står der lige nu hele 1.642 aktive købere til boligudlejningsejendomme på spring. Knapt 300 af dem søger i Aalborg, hvilket er en markant stigning blot sammenlignet med sidste år. Den høje efterspørgsel på boligudlejningsejendomme er også noget de mærker hos EDC Erhverv Poul Erik Bech i Aalborg.

”Vi oplever stor efterspørgsel på boligudlejningsejendomme. Særligt de mellemstore ejendomme i prisklassen op til 25 mio. kroner er der meget stor efterspørgsel på lige nu, men også ejendomme og porteføljer til meget højere beløb er der efterspørgsel på fra såvel lokale som nationale kapitalstærke aktører,” siger Frank Jensen og fremhæver, at antallet af købere til ejendomme i Aalborg-området er steget markant de seneste år.

Hvor det for bare et år siden var ejendomme i prisklassen op mod 10 mio. kroner der var størst efterspørgsel på, er det nu ejendomme i op mod 25 mio. der oplever størst efterspørgsel – og ifølge EDC Erhvervs Forventningsanalyse, ser denne tendens ud til at fortsætte ind i dette år. Her svarer hele 57 % af investorerne i Aalborgområdet, at de forventer at allokere flere penge til ejendomsinvesteringer i 2017.

Kategori: Nyheder
Back To Top